De prijzen voor het lidmaatschap in 2021 zijn als volgt:
 
Kosten lidmaatschap inclusief bondsbijdrage: € 58,25
Inschrijfgeld voor deelname aan onze eigen toernooien € 3,00
Wilt u uw lidmaatschap stopzetten? Dan dient u dit voor 25 december 2022 doorgegeven te hebben.
Bij het lidmaatschap is een licentie inbegrepen:
Een licentie geeft recht op deelname aan alle toernooien inclusief NC en NK's. Dit betreft onder andere de competitie op afdelingsniveau (zowel zomer en winter) en alle regionale en landelijke toernooien, de Nationale Competitie  en bijvoorbeeld NK's.
 
U profiteert bovendien  u van de volgende punten:
 • WA-verzekering
 • Ongevallenverzekering
 • 4x per jaar het magazine "Petanque
 • Ledenvoordeel bij aanschaf NJBB producten
 • Korting op producten en/of diensten van NJBB partners
 • Deelname aan opleidingen voor petanquetrainer, scheidsrechter en/of wedstrijdleider
 • Deelname aan trainingen om uw spelniveau te verbeteren
 • Mogelijkheid om zitting te nemen in een verenigingsbestuur, afdelingsbestuur of commissie.
Met een licentie profiteert u van de volgende punten:
 • Deelname aan trainingen op zonaal en landelijk niveau
 • Deelname aan nationale (Cat. 1, 2 en 3) en internationale toernooien
 • Deelname aan afdelingscompetities en landelijke competities
 • Mogelijkheid om geselecteerd te worden voor de nationale selectie en uitgezonden te worden naar internationale evenementen
De bondsbijdrage wordt gebruikt voor:
 • Het aanmaken en versturen van licentiepassen Het up-to-date houden en doorontwikkelen van de NJBB ledenadministratie en website
 • Het voeren van een correcte en gezonde financiële administratie
 • Promoten van de jeu-de-boules sport
 • Beleidsvoorbereiding en ondersteuning van de bond
 • Het ondersteunen van verenigingen bij hulpvragen
 • Collectief inkopen en verzenden van artikelen voor aangesloten leden
 • Verzorging van een full-color bondsblad
 • Ontwikkelen van producten en diensten die door verenigingen en leden gebruikt kunnen worden
 • Ontwikkelen van opleidingen voor petanquetrainers, wedstrijdleiders en/of scheidsrechters
 • Ondersteuning van landelijke afdelingen en commissies om wedstrijden en activiteiten te organiseren met als doel de jeu-de-boules sport te promoten
 • Mogelijkheid om grote evenenmenten naar Nederland te halen en te faciliteren
 • Het vergoeden van onkosten voor vrijwilligers die zich inzetten voor de NJBB
 • Faciliteren van de nationale selecties
 • Faciliteren van de afdelingen
 • Organiseren van diverse competities, kampioenschappen en toernooien.
Prijzen zijn per persoon per jaar.
De contributie dient voldaan te worden in de maand januari op rekeningnummer NL42RABO0370368967
Uw licentie van het voorgaande jaar blijft nog geldig totdat u de nieuwe heeft ontvangen.
Wilt u een licentie aanvragen? Geef dit dan zo snel mogelijk door.
Mochten wij na 31 januari een licentie voor u moeten aanvragen, dan berekent de Nederlandse Jeu de Boules Bond hier een extra bedrag voor.
Bovengenoemde prijzen zijn per persoon.
Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris en/of de penningmeester.