De prijzen voor het lidmaatschap in 2024 zijn als volgt:
 
Kosten lidmaatschap  : € 76,50 per jaar (nieuwe inschrijvingen per 1 juli 2024 € 38,50)  
Inschrijfgeld voor deelname aan onze eigen toernooien € 4,00 tenzij anders vermeld .
Wilt u uw lidmaatschap stopzetten? Dan schriftelijk  of via de e-mail (jdbvboelskik92@gmail.com)  vóór 1 december van het lopende kalenderjaar .
Contributie  is inclusief  (verplicht)  lidmaatschap  van de NJBB 
Dit lidmaatschap   geeft je o.a. recht op deelname aan alle toernooien inclusief NPC en NK's. Dit betreft onder andere de competitie op afdelingsniveau (zowel zomer en winter)   en alle regionale ( Boel-Skik`92  behoort tot district Noordwest 1) en landelijke toernooien, de Nationale Competitie  en bijvoorbeeld NK's.
 
U profiteert bovendien van de volgende punten:
 • WA-verzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Ledenvoordeel bij aanschaf NJBB producten
 • Korting op producten en/of diensten van NJBB partners
 • Deelname aan opleidingen voor petanque-trainer, scheidsrechter en/of wedstrijdleider
 • Deelname aan trainingen om uw spelniveau te verbeteren
 • Mogelijkheid om zitting te nemen in een verenigingsbestuur, afdelingsbestuur of commissie.
Met een licentie profiteert u van de volgende punten:
 • Deelname aan trainingen op regionaal en landelijk niveau
 • Deelname aan nationale (Cat. 1, 2 en 3) en internationale toernooien
 • Deelname aan afdelingscompetities en landelijke competities
 • Mogelijkheid om geselecteerd te worden voor de nationale selectie en uitgezonden te worden naar internationale evenementen
De bondsbijdrage wordt gebruikt voor:
 • Het up-to-date houden en door ontwikkelen van de NJBB ledenadministratie , website
 • U kunt tevens gebruik maken van de NJBB-app of zelf uw licentie printen
 • Het voeren van een correcte en gezonde financiële administratie
 • Promoten van de jeu-de-boules sport
 • Beleidsvoorbereiding en ondersteuning van de bond
 • Het ondersteunen van verenigingen bij hulpvragen
 • Collectief inkopen en verzenden van artikelen voor aangesloten leden
 • Verzorging van een full colour bondsblad
 • Ontwikkelen van producten en diensten die door verenigingen en leden gebruikt kunnen worden
 • Ontwikkelen van opleidingen voor petanquetrainers, wedstrijdleiders en/of scheidsrechters
 • Ondersteuning van landelijke afdelingen en commissies om wedstrijden en activiteiten te organiseren met als doel de jeu-de-boules sport te promoten
 • Mogelijkheid om grote evenementen naar Nederland te halen en te faciliteren
 • Het vergoeden van onkosten voor vrijwilligers die zich inzetten voor de NJBB
 • Faciliteren van de nationale selecties
 • Faciliteren van de afdelingen
 • Organiseren van diverse competities, kampioenschappen en toernooien.
Prijzen zijn per persoon per jaar.
De contributie dient voldaan te worden voor eind  januari op rekeningnummer NL42 RABO 0370368967
Uw licentie van het voorgaande jaar blijft nog geldig totdat u de nieuwe heeft ontvangen.
U kunt uw lidmaatschapsbewijs (licentie)  printen of downloaden op  de NJBB app 
Clubtenue
Wedstijden voor de NJBB dienen gespeeld te worden in clubtenue, ook heeft het voorkeur om "eigen " toernooien en uitwisselingen in clubtenue te spelen. Dit tenue kan worden aangeschaft via de club 
Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris en/of de penningmeester.